O Autorovi

Narozen v Praze ve znamení střelce. Výtvarnému umění se věnuje již od dětství. V letech 1969 - 81 navštěvoval Lidovou školu umění výtvarný obor pod vedenín akademické malířky Věry Steckerové - Koštálové a poté u akademické malířky Jitky Hilské. V letech 1977 - 81 navštěvoval polygrafické učiliště, kde se vyučil oboru knihtiskař. Dále v letech 1981 - 86 navštěvuje Střední odbornou školu výtvarnou v Praze kde vystudoval obor propagační výtvarnictví pod vedením profesorů akademického sochaře Aloise Valenty a akademického malíře Jiřího Veškrny. Od roku 1987 žije v Liberci. V roce 1994 se stává členem Sdružení výtvarníků ČR, kde průběžně vystavuje své práce. Ve své tvorbě střídá malbu a grafiku - suchá jehla, linoryt a pravidelně se v nepravidelných intervalech vrací k technice akvarelu. V roce 1997 si zařizuje litografickou dílnu a v jeho tvorbě začíná převládat technika kamenotisku. Od roku 2002 se též věnuje práci se sklem .

Kontakt

tel: +420 485 122 338
mob: +420 776 603 205
e-mail:skapik@quick.cz

autor

© Copyright Štefan Škapík 2009